Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 01/05/2023

THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 01/5/2023 

     Căn cứ Thông báo số 95/TBUBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 01/5/2023

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 01/5/2023 như sau: 

     1. Treo cờ Tổ quốc: 

     Các khu hành chính trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2023 đến hết ngày 01/5/2023

     2. Nghỉ Lễ: 

     – Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 tháng 3 âm lịch (nhằm ngày 29/4/2023 dương lịch): viên chức, người lao động, sinh viên học viên được nghỉ làm việc, học tập 01 ngày theo quy định

     – Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 Ngày Quốc tế lao động 01/5: viên chức, người lao động, sinh viên học viên được nghỉ làm việc, học tập 02 ngày theo quy định

     Do ngày 29/4 ngày 30/4/2023 trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật ngày nghỉ hàng tuần nên viên chức, người lao động, sinh viên học viên được nghỉ vào ngày 02/5 ngày 03/5/2023 (thứ Ba thứ )

   – Riêng Trường Thực hành phạm thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Trà Vinh

   – Trong các ngày nghỉ lễ, Trưởng các đơn vị phân công trực để giải quyết công việc đột xuất bảo vệ đơn vị an toàn. (Danh sách đính kèm)

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến viên chức, người lao động, sinh viên học viên biết để thực hiện./.

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *