Thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2023

    Trường Đại học Trà Vinh thông báo xét tuyển trình độ đại học liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cụ thể như sau:

1. Ngành tuyển, đối tượng, hình thức tuyển sinh

TT NGÀNH TUYỂN ĐỐI TƯỢNG
TUYỂN SINH
PHƯƠNG THỨC
XÉT TUYỂN
1 Đại học Giáo dục Mầm non Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm mầm non hoặc các ngành cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

2 Đại học Giáo dục tiểu học Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiểu học hoặc các ngành cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

3 Đại học Luật Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

4 Đại học Ngôn ngữ Anh Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

5 Đại học Kế toán Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

6 Đại học Công nghệ thông tin Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

7 Đại học Y tế công cộng Tốt nghiệp trung cấp trở lên nhóm ngành sức khoẻ

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

8 Quản trị kinh doanh Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

9 Đại học Tài chính – Ngân hàng Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

10 Đại học Thú y Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

11 Đại học Quản lý nhà nước Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng

12 Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

13 Đại học Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Tốt nghiệp đại học các ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học

14 Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá bậc trung cấp, cao đẳng

Lưu ý:Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải có bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật.

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

– Ngành giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên.

+ Điểm trung bình chung các môm văn hoá cấp THPT đạt từ 8.0 trở lên.

+ Tốt nghiệp THPT loại Giỏi trở lên.

+ Học lực lớp 12 đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môm đào tạo.

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại Giỏi trở lên.

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

     Riêng đối với việc đào tạo liên thông cho người đã trúng tuyển hoặc đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trước ngày ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 07/5/2020) để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm 2019 thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

+ Điểm trung bình chung các môm văn hoá cấp THPT đạt từ 6.5 trở lên.

+ Tốt nghiệp THPT loại Khá trở lên.

+ Học lực lớp 12 đạt loại Trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môm đào tạo.

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại Khá trở lên.

+ Thời gian công tác 3 năm đúng với chuyên môn đào tạo.

– Các ngành tuyển sinh còn lại: Kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp, cao đẳng, đại học đạt từ 5,0 trở lên (tính theo thang điểm 10), đạt từ 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4).

3. Tổ chức đào tạo: Thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ, có tính chất liên thông; người đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ có cùng nội dung và thời lượng; thời gian đào tạo tuỳ thuộc vào số lượng tín chỉ đã tích luỹ và số lượng tín chỉ phải học bổ sung của từng đối tượng cụ thể (người tốt nghiệp trung cấp học 2,5 – 3,0 năm; người tốt nghiệp cao đẳng học 1,5 – 2,5 năm; người tốt nghiệp đại học học 2,0 – 2,5 năm)

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên

– Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành; được học tập với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, phương pháp sư phạm tốt, thời gian học linh hoạt.

– Học viên có trách nhiệm chấp hành nội quy của trường và đóng học phí theo qui định.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

   – Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Trà Vinh (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);

        – Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khóa đối với người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học (02 bản);

        – Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc minh chứng hoàn thành chương trình văn hóa THPT (đối với người đã tốt nghiệp trung cấp);

        – Bản sao công chứng Học bạ THPT (đối với người sử dụng kết quả học bạ THPT làm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào);

        – Bản sao công chứng Giấy khai sinh và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

        – Bản sao công chứng các minh chứng quá trình công tác để xác định thâm niên chuyên môn, xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh đạt tiêu chí gắn với kinh nghiệm công tác (Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động hoặc Xác nhận của cơ quan đang công tác ….);

        – 04 ảnh màu (chụp theo kiểu CMND) cỡ 4×6 cm, có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh;

        – 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký dự tuyển, điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

Lưu ý:Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chỉ sử dụng đối với những người tham gia dự tuyển đang trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp và nộp bản sao bằng tốt nghiệp (02 bản) khi hết thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

6. Thời gian tuyển sinh

     Thời gian phát hành hồ sơ, xét tuyển và nhập học: được tổ chức định kỳ hàng tháng khi đủ số lượng mở lớp theo quy định.

7. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.

Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh.

Điện thoại: 0294. 653 43 44;

Email: ctec@tvu.edu.vn

Form đăng ký trực tuyến:https://ctec.tvu.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-lien-thong-van-bang-2

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *