TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).2946 53 43 44

Email: ctec@tvu.edu.vn

XIN ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ