Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Trà Vinh bồi dưỡng, đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ

In bài này

Ngày 21/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4646/BGDĐT-GDTX về việc tiếp tục khẳng định Trường Đại học Trà Vinh được phép tổ chức dạy học, bồi dưỡng, đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

 

Với nhiệm vụ được giao, Trường sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động đào tạo, tổ chức thi, kiểm tra đánh giá cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ B1, B2 theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217