Trung cấp chuyên nghiệp

Thông báo Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013

In bài này

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013

    Căn cứ kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013,   Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp cụ thể như sau:

1. Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

a. Mã trường: 5803

b. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.000 chỉ tiêu

c. Tuyển sinh trên toàn quốc.

     d. Ngành tuyển: 25 ngành

Xem thêm: Thông báo Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217