Sau đại học

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014

In bài này

Trường Đại học Trà Vinh thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh Khóa 1 và thi tuyển trình độ Thạc sĩ Khóa 3 - đợt 2 năm 2014,

Tải thông báo tại đây

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học Khóa 3 – đợt 1 năm 2014

In bài này

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ – BGDĐT, Quyết định số 269/QĐ – BGDĐT và Quyết định số 2958/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các ngành Văn hoá học, Quản trị Kinh doanh và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn;

 Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Sau đại học Khóa 3 - đợt 1 năm 2014 như sau:

Xem thêm: Thông báo Tuyển sinh Sau đại học Khóa 3 – đợt 1 năm 2014

Thông báo tuyển sinh Sau đại học Khóa 2 – đợt 2 năm 2013 Ngành Quản trị Kinh doanh và Văn hóa học

In bài này

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-BGD ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 269/QĐ-BGD ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Văn hóa học và ngành Quản trị kinh doanh;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Sau đại học Khóa 2 - đợt 2 năm 2013

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh Sau đại học Khóa 2 – đợt 2 năm 2013 Ngành Quản trị Kinh doanh và Văn hóa học

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học Khóa 2 - Đợt 1 năm 2013

In bài này

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC KHOÁ 2 - ĐỢT 1 NĂM  2013

02 Ngành: Quản trị kinh doanh  & Văn hoá học

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;       

Căn cứ  Quyết định số 1057/QĐ-BGD ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Văn hóa học;

Căn cứ  Quyết định số 269/QĐ-BGD ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh;

      Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Sau đại học Khoá 2 - đợt 1 năm 2013 như sau:

Thông tin chi tiết trong File đính kèm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217