Đại học, cao đẳng

Chiêu sinh chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh hai giai đoạn (2+2)

In bài này

 CHIÊU SINH

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HAI GIAI ĐOẠN (2+2)

LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH (ĐHTV) VÀ ĐẠI HỌC VANCOUVER ISLAND (VIU) - CANADA

 Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) về việc liên kết  đào tạo giữa Trường ĐHTV và VIU theo công văn số 8334/BGDĐT-ĐTVNN ngày 22/9/2009, Trường ĐHTV thông báo chiêu sinh bậc đại học các chuyên ngành sau:

- Kế toán

- Quản trị kinh doanh

Xem thêm: Chiêu sinh chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh hai giai đoạn (2+2)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217