CENTER OF TRAINNING AND ENTERRISE COOPERATION

Liên hệ

Địa chỉ:
No. 126 National Road 53, Ward 5, Tra Vinh City, Tra Vinh Province

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (074) 653 43 44

Fax: (074) 3855 217

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217