Hợp tác Doanh nghiệp

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp tổ chức huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần sản xuất Phụ tùng ô tô và Thiết bị công nghiệp JAT

In bài này

Ngày 18.04.2015, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp đã tổ chức khai giảng khóa huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động (ATLĐ, VSLĐ) tại Công ty Cổ phần sản xuất Phụ tùng ô tô và Thiết bị công nghiệp JAT, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Xem thêm: Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp tổ chức huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động...

Thông tin Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động

In bài này

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp (CTEC) trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh là đơn vị được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp Chứng chỉ an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) theo Giấy chứng nhận số 77/2014/GCN ngày 19/11/2014.

Xem thêm: Thông tin Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động

Đào tạo ngắn hạn

In bài này

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

I. Giới thiệu chung
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp (CTEC), là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh - trường công lập và là thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada - có nhiệm vụ phát triển mô hình đào tạo gắn kết cộng đồng, CTEC trực tiếp tổ chức các khóa học đào tạo, bồi dưỡng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ ngắn hạn đến dài hạn dành cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nhằm cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho cộng đồng góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành, đơn vị trong xu thế hội nhập và phát triển.

Xem thêm: Đào tạo ngắn hạn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217