Chức năng - Nhiệm vụ

In bài này

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

CENTRE OF TRAINING AND ENTERPRISE COOPERATION (CTEC)

 

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ngày 20/10/2010, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức các hoạt động giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng bằng các hình thức thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Trà Vinh.

1. Chức năng của Trung tâm:

- Trung tâm có chức năng tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức đào tạo ở các cấp học, ngành học thuộc chức năng đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh.

- Phối hợp với các Doanh nghiệp và đơn vị chức năng tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp và cộng đồng.

- Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B, C môn Tiếng Anh và Tin học.

- Bồi dưỡng và khảo thí tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu và chuẩn Cambridge.

- Hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm:

- Điều tra nhu cầu học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng của cộng đồng, trên cơ sở đó đề xuất với Ban Giám hiệu Trường lập kế hoạch mở ngành, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học.

- Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, đề cương bài giảng, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Trà Vinh.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác nhằm phục vụ cho công tác dạy và học.

- Tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần, môn học cho học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Liên kết các cơ sở giáo dục khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Trung tâm được thỏa thuận các tổ chức, đơn vị chức năng đặt văn phòng làm việc ngoài phạm vi của Trường Đại học Trà Vinh.

- Trung tâm chịu trách nhiệm tuyển sinh theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của từng cấp học, loại hình đào tạo.

- Tổ chức chiêu sinh, phối hợp với Khoa Ngoại ngữ của Trường, các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc giảng dạy các khóa học tiếng Anh theo các bậc năng lực ngôn ngữ được mô tả trong Khung tham chiếu Châu Âu và theo chuẩn Cambridge.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (074) 653 43 44 - 3855 246 (Ext: 162) - Fax: (074) 3855 217