1. Thắt chặt các điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Ngày 04/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ. Theo thông tư mới, điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đã được siết chặt hơn trước, cụ thể:

Theo đó, nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phải học tối thiểu 90 tín chỉ, nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học phải học tối thiểu 120 tín chỉ.

Nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh. 

Việc đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy.

- Có bằng Thạc sĩ hoặc Đại học (ĐH) loại giỏi trở lên (hiện nay chỉ cần tốt nghiệp loại khá); có kinh nghiệm quản lý, thâm niên công tác theo từng ngành cụ thể;

- Có 01 bài báo hoặc báo cáo thuộc lĩnh vực nghiên cứu đăng tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Nếu là người nước ngoài phải có tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên;

- Nếu là công dân Việt Nam thì phải có một trong những bằng cấp chứng minh về năng lực ngoại ngữ như:

+ Bằng tốt nghiệp ĐH hoặc Thạc sĩ do nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng anh hoặc tiếng nước ngoài khác ở nước ngoài;

+ Bằng tốt nghiệp ĐH do Việt Nam cấp thuộc ngành ngôn ngữ nước ngoài… 

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực  từ 18/5/2017.

2. Điều kiện mới về giảng viên trong hoạt động đào tạo Thạc sĩ

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện giảng viên đối với các cơ sở được mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau:

- Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu (GVCH) có chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS); có bằng tiến sĩ (TS) phù hợp và không trùng với danh sách GVCH là điều kiện mở ngành đào tạo ThS ngành khác.

- Có ít nhất 1 GS hoặc PGS đúng ngành chịu trách nhiệm.

 - Đối với ngành mới được đào tạo TS ở Việt Nam, nếu không có GVCH cùng ngành thì phải có ít nhất 1 GS, PGS hoặc TS phù hợp (có kinh nghiệm).

- GV lý thuyết phần kiến thức cơ sở, chuyên ngành phải có trình độ TS; các GV khác phải là ThS trở lên.

- Trong 5 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: một số GV quy định phải có ít nhất 3 công trình khoa học được công bố hoặc đã được cấp 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực ngành đăng ký.

(Hiện nay yêu cầu ít nhất 5 GVCH chỉ cần có bằng TS cùng ngành đề nghị đào tạo, trong đó có ít nhất 3 người cùng chuyên ngành).

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 19/5/2017.

3. Những trường hợp được bảo lưu điểm học tập trình độ cao đẳng

Ngày 13/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH về thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế; phương thức tích lũy mô-đun; tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp. 

Theo đó, người học được tạm dừng chương trình đang học và được bảo lưu điểm học tập nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; 

- Có giấy xác nhận của cơ sở y tế nơi người học đó khám hoặc điều trị hoặc giấy xác nhận khuyết tật (đối với trường hợp dừng học vì lý do sức khỏe);

- Đang trong thời gian bị kỷ luật ở  mức đình chỉ học tập có thời hạn; 

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học; 

- Vì lý do khác, nhưng phải học xong ít nhất học kỳ thứ nhất tại trường; không thuộc trường hợp bị buộc thôi học. 

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/4/2017.

Hỗ trợ trực tuyến

Thiện Khải

 

Tư vấn: Thiện Khải

skype

 

 

Minh Liềng

Kỹ thuật: Minh Liềng

skype

Thống

134120
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
221
460
1545
131135
3634
3886
134120