THÔNG BÁO

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC KHOÁ 2 - ĐỢT 1 NĂM  2013

02 Ngành: Quản trị kinh doanh  & Văn hoá học

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;       

Căn cứ  Quyết định số 1057/QĐ-BGD ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Văn hóa học;

Căn cứ  Quyết định số 269/QĐ-BGD ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh;

      Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Sau đại học Khoá 2 - đợt 1 năm 2013 như sau:

Thông tin chi tiết trong File đính kèm

Hỗ trợ trực tuyến

Thiện Khải

 

Tư vấn: Thiện Khải

skype

 

 

Minh Liềng

Kỹ thuật: Minh Liềng

skype

Thống

134160
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
261
460
1585
131135
3674
3886
134160