Thực hiện Hướng dẫn số 58/HD-HĐXDSK ngày 10/02/2017 của Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến Trường, chiều ngày 16/02/2017, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp tổ chức chương trình Tập huấn “Hoạt động và xét duyệt sáng kiến thi đua”.

Chương trình có sự tham dự của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Trung tâm. 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến Trung tâm phát biểu chỉ đạo nêu rõ: “Hướng dẫn của Trường và Tài liệu Tập huấn đã được gửi tới toàn thể cán bộ Trung tâm. Đ/c Phương tập trung thời gian trình bày rõ 2 vấn đề: Thứ nhất, Hướng dẫn có gì mới, khác biệt so với năm trước? Thứ hai, Hướng dẫn cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm giúp cán bộ Trung tâm viết sáng kiến năm nay”. 

ThS.Nguyễn Văn Phương - Tổ phó Tổ Công đoàn, Ủy viên thường trực Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến Trung tâm đã tập trung nhiều thời gian trình bày phần thứ nhất. Qua đó, cán bộ Trung tâm hiểu rõ nội dung của Hướng dẫn, biết được những điểm mới, khác biệt của hoạt động và xét duyệt sáng kiến thi đua năm 2017. Từng nội dung mới, khác biệt đã được trao đổi, liên hệ thực tế với hoạt động của Trung tâm. Tiếp đó, sau phần hướng dẫn cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm, cán bộ đã dành thời gian trao đổi kế hoạch viết sáng kiến năm 2017. Cuối cùng, Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến đã chốt các mốc thời gian hoạt động và xét duyệt sáng kiến thi đua năm 2017 của Trung tâm.

Chương trình Tập huấn kết thúc trong không khí phấn khởi của cán bộ Trung tâm khi đã đạt được mục tiêu đề ra. 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Thiện Khải

 

Tư vấn: Thiện Khải

skype

 

 

Minh Liềng

Kỹ thuật: Minh Liềng

skype

Thống

129117
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
190
242
516
128467
2517
7949
129117