Thực hiện Kế hoạch số 2204/KH-ĐHTV ngày 12/10/2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016. Chiều ngày 09/11/2016, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp tổ chức buổi Tọa đàm “Công chức, viên chức Trung tâm với Ngày pháp luật Việt Nam”.

Chương trình có sự tham dự của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Trung tâm. 

Thạc sỹ Nguyễn Văn Phương - Tổ phó Tổ Công đoàn đại diện cho Tổ Công đoàn chủ trì buổi Tọa đàm đã giới thiệu khái quát về lý do, mục đích, yêu cầu của buổi Tọa đàm. Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 2204/KH-ĐHTV ngày 12/10/2016 của Trường Đại học Trà Vinh, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp lựa chọn hình thức tổ chức buổi Tọa đàm để cán bộ, viên chức Trung tâm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật và công tác phòng, chống vi phạm pháp luật. Tài liệu buổi Tọa đàm đã được Tổ Công đoàn biên soạn và gửi trước cho cán bộ Trung tâm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham góp trong buổi Tạo đàm.

Tiếp đó, ThS. Nguyễn Văn Phương đã giới thiệu tổng quan về sự ra đời, mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày pháp luật); Nội dung, chủ đề của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016, cũng như Chủ đề, Khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh. 

Tại Việt Nam, khẩu hiệu “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Để khẩu hiệu này có thể đi sâu vào tiềm thức và trở thành hành động của mỗi người dân, nhiều mô hình, nhiều cách làm hay được nhân rộng. Năm 2007, trong Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tây đã đề cập hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” nhằm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Cụ thể hóa Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây đã triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 18/10/2007). Đây là cách làm mới, tích cực và hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thể hiện sự nhanh nhạy trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây lúc đó. Sáng kiến này nhanh chóng được các tỉnh, thành phố học tập. Năm 2010, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ đã hướng dẫn việc nhân rộng Ngày Pháp luật trên phạm vi toàn quốc. Sau đó, hầu hết các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện mô hình này và đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Nắm bắt được vai trò quan trọng của công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều đặc biệt, trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã dành trọn 01 điều để quy định về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam). Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Năm 2016, Trường Đại học Trà vinh tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam với Chủ đề: “Toàn thể công chức, viên chức và sinh viên, học sinh Trường Đại học Trà Vinh sống, làm việc, học tập theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần tạo môi trường giáo dục đại học xanh” và Khẩu hiệu: “Công chức, viên chức, sinh viên, học sinh Trường Đại học Trà Vinh gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

Phần lớn thời gian còn lại của buổi Tọa đàm, cán bộ, viên chức Trung tâm tập trung trao đổi về việc thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật cụ thể trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

Buổi Tọa đàm đã kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi, sự quyết tâm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của cán bộ, viên chức Trung tâm. 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Thiện Khải

 

Tư vấn: Thiện Khải

skype

 

 

Minh Liềng

Kỹ thuật: Minh Liềng

skype

Thống

129127
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
200
242
526
128467
2527
7949
129127