* Grammar and Advanced Communication

   - Advanced grammar 1

   - Advanced grammar 2

   - American Psychological

    - Others

* Advanced Speech Communication

   - Principle of speech

   - Presentation in English

   - Presentation skills Book

* Advanced Research

   - Basic research methods - Part 1 to 4

   - Basic research methods - Part 5 to 6

   - Basic research methods - Part 7 to 9

* Advanced Statistic

   - Final paper format

   - Jean costillas

   - Others

* Philo-socio-psycho

    - Philo-socio-psycho

   - Triết học tâm lý học

* Principles & Theories of Management

    - Principles & Theories of Management

   - Nguyên tắc và lý thuyết trong quản lý

* Management Information System

   - Essentials of management information systems - third edition - 1

   - Essentials of management information systems - third edition - 2

   - Principles of information systems for management

   - Hệ thống thông tin trong QL.Revised

   - Hệ thống thông tin trong quản lý tài liệu từ Doriz

* Human Resource Management ABIERA

   - Further Reading

   - Tham khảo

   - Quản trị nhân sự

* Financial Planning and Cotrol

* Management and International Law

* Development Planning

* Human Relations and Management

    - Management 1

   - Management 2

   - Personal Management

   - Quan hệ xã hội và quản lý

   - Others

Hỗ trợ trực tuyến

Thiện Khải

 

Tư vấn: Thiện Khải

skype

 

 

Minh Liềng

Kỹ thuật: Minh Liềng

skype

Thống

134149
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
250
460
1574
131135
3663
3886
134149