Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp (CTEC) trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh là đơn vị được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp Chứng chỉ an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) theo Giấy chứng nhận số 77/2014/GCN ngày 19/11/2014.

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp - Trường Đại học Trà Vinh với đội ngũ chuyên gia, giảng viên đến từ Trường Đại học Trà Vinh, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, Cục An toàn lao động đã thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện ATLĐ, VSLĐ theo nhu cầu của các đơn vị cho các đối tượng như: Người làm công tác quản lý; Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATLĐ, VSLĐ của cơ sở; người lao động.
Khóa huấn luyện ATLĐ, VSLĐ được xây dựng theo chương trình khung cho các đối tượng được quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN
Đối tượng huấn luyện ATLĐ, VSLĐ theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ Luật lao động, gồm các nhóm sau:
    1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
      a. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;
     b. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
     c. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
    2. Nhóm 2:
       a. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATLĐ, VSLĐ của cơ sở;
       b. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác ATLĐ, VSLĐ.
    3. Nhóm 3:
      Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT- BLĐTBXH.
    4. Nhóm 4:
       Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).
II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
     1. Nhóm 1: được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:
         a. Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ;
         b. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ động ở cơ sở;
         c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
     2. Nhóm 2: được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:
         a. Kiến thức chung như nhóm 1;
         b. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác ATLĐ, VSLĐ tại cơ sở;
       c. Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.
      3. Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:
         a. Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ;
         b. Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ;
       c. Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ;
        d. Kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ;
        e. Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
     4. Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:
        a. Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về ATLĐ, VSLĐ (huấn luyện tập trung);
        b. Phần 2: Yêu cầu về ATLĐ, VSLĐ tại nơi làm việc.
III. MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN
    1. Giúp cho Học viên hiểu rõ ý nghĩa, tính cấp thiết của công tác ATLĐ, VSLĐ, từ đó xác định được mục đích, mục tiêu của công tác ATLĐ, VSLĐ đối với bản thân cũng như của đơn vị.
     2. Cung cấp cho Học viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng về công tác ATLĐ, VSLĐ.
    3. Tạo môi trường tương tác để Học viên có cơ hội vận dụng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, định hướng một chương trình hành động nâng cao công tác ATLĐ, VSLĐ của bản thân và đơn vị ngay sau khóa huấn luyện.
     4. Đóng góp tích cực vào việc:
      - Tăng tỷ lệ số người được huấn luyện ATLĐ, VSLĐ lên trên 30% sau năm 2015, tăng dần ở các năm tiếp theo.
      - Góp phần giảm tỷ lệ số tai nạn lao động (TNLĐ), số người bị nạn, số người bị chết do TNLĐ trên địa bàn cả nước.
IV. HIỆU QUẢ SAU KHÓA HỌC
     1. Học viên thay đổi nhận thức về công tác ATLĐ, VSLĐ
    2. Học viên có khả năng chỉ đạo, lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, triển khai chuyên nghiệp, hiệu quả công tác ATLĐ, VSLĐ của đơn vị.
    3. Học viên vận dụng hiệu quả các chính sách, pháp luật ATLĐ, VSLĐ, kỹ thuật ATLĐ và xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu TNLĐ tại nơi làm việc.
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HUẤN LUYỆN
    1. Bản photo Chứng minh thư nhân dân;
    2. Thông tin cá nhân bao gồm: Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, Số CMND, Công việc.
    3. Ảnh màu (3x4) cm: 02 ảnh.

Quý cơ quan/cá nhân có nhu cầu tham dự lớp học vui lòng gửi Email, Fax, điện thoại đăng ký danh sách học viên tham dự trước ngày khai giảng.


Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

   1. Lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
   2. Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất.
   3. Thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm,...).
   4. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy đóng cọc, máy ép cọc, khoan cọc nhồi, búa máy, tàu hoặc máy hút bùn, máy bơm; máy phun hoặc bơm vữa, bê tông.
   5. Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, xẻ, cắt, xé chặt, đột, dập, đục, đập, tạo hình, nạp liệu, ra liệu, nghiền, xay, trộn, cán, ly tâm, sấy, sàng, sàng tuyển, ép, xeo, tráng, cuộn, bóc vỏ, đóng bao, đánh bóng, băng chuyền, băng tải, súng bắn nước, súng khí nén; máy in công nghiệp.
   6. Làm khuôn đúc, luyện, cán, đúc, tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại; các công việc luyện quặng, luyện cốc; làm các công việc ở khu vực lò quay sản xuất xi măng, lò nung hoặc buồng đốt vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng, luyện cốc, luyện đất đèn; vận hành, sửa chữa, kiểm tra, giám sát, cấp liệu, ra sản phẩm, phế thải các lò thiêu, lò nung, lò luyện.
   7. Các công việc trên cao, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm, trên sông, trên biển, lặn dưới nước.
    8. Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu.
   9. Lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ máy, thiết bị thu phát sóng có điện từ trường tần số cao, các máy chụp X quang, chụp cắt lớp.
   10. Khảo sát địa chất, địa hình, thực địa biển, địa vật lý; Khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí.
  11. Làm việc ở các nơi thiếu dưỡng khí hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm, các công trình xử lý nước thải, rác thải; làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.
   12. Xây, lắp ráp, tạo, phá dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng các kết cấu hoặc công trình xây dựng.
  13. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện; thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện; hàn cắt kim loại.

 Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
    Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp - Trường Đại học Trà Vinh
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Điện thoại: (074) 653 43 44- 3855 246 (Ext: 162) – Fax: (074) 3855 217
    Cán bộ phụ trách: ThS. Nguyễn Văn Phương (0913 075 264)

Hỗ trợ trực tuyến

Thiện Khải

 

Tư vấn: Thiện Khải

skype

 

 

Minh Liềng

Kỹ thuật: Minh Liềng

skype

Thống

134133
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
234
460
1558
131135
3647
3886
134133